9 ต.ค. 2021 เวลา 12:11 • ความคิดเห็น
สร้างกำลังใจ จากครอบครัว หรือ เพื่อนคับ แต่ถ้าอยู่คนเดียว ก็สร้างด้วยตัวเองได้ คนทุกคนก็มีจิตนาการอยู่แล้ว
โฆษณา