ผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวอังคารชุดแรกจากยาน Perseverance ได้แสดงให้เห็นว่าดาวอังคารนั้นเคยมีทะเลสาปขนาดใหญ่เหมือนกับบนโลกของเรา
4
ภาพจำลองของบริเวณหลุมแอ่ง Jezero ที่มีน้ำอยู่เต็มจนเป็นทะเลสาปเมื่อครั้งที่ดาวอังคารยังมีน้ำอยู่เป็นปริมาณมาก
นับตั้งแต่ยาน Perseverance Rover ได้ลงจอดที่บริเวณหลุมแอ่ง Jezero บนดาวอังคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก็ได้เริ่มภารกิจสำรวจดาวอังคารโดยหนึ่งในจุดประสงค์หลักนั้นก็เพื่อมุ่งหาร่องรอยของชีวิตบนดาวอังคาร
4
โดยข้อมูลภาพถ่ายบริเวณหลุมแอ่ง Jezero ที่ได้ส่งกลับมายังโลกตั้งแต่ช่วงที่ยานยังไม่ได้เริ่มการวิ่งสำรวจนั้นก็ได้รับการวิเคราะห์และได้ผลสรุปที่สอดคล้องกับข้อสัญนิษฐานจากภาพถ่ายดาวเทียมว่าบริเวณนี้น่าจะเคยเป็นทะเลสาปมาก่อน
8
ลักษณะดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
เหตุผลหลักที่ NASA เลือกหลุมแอ่ง Jezero เป็นจุดลงจอดและสำรวจนั้นก็เพราะว่าภาพถ่ายดาวเทียมนั้นได้แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของแม่น้ำและลักษณะของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่บริเวณนี้
3
ทำให้เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะลงไปสำรวจยืนยันหลักฐานการมีอยู่ของแม่น้ำและทะเลสาปบนดาวอังคาร รวมถึงการเจาะเก็บตัวอย่างก่อนจะนำกลับมายังโลกเพื่อตรวจหาร่องรอยของซากฟอสซิลสิ่งมีชีวิตที่อาจจะมีอยู่
1
จุดดาวแดงคือจุดที่ยาน Perseverance ลงจอดซึ่งออยู่ใกล้กับบริเวณที่คาดว่าจะเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
และภาพถ่ายที่ได้จากยาน Perseverance นั้นก็ได้แสดงให้เป็นถึงลักษณะทางธรณีวิทยาที่แสดงให้เห็นถึงการทับถมของตะกอนเกิดเป็นชั้นหินแบบเดียวกับบนโลก
รวมถึงร่องรอยการเกิดน้ำท่วมใหญ่อย่างรุนแรงในบริเวณนี้ด้วย
3
รูปถ่ายที่ได้จากยาน
จากรูป A จุดแดงมุมล่างขวาคือจุดที่ยาน Perseverance จอดและถ่ายรูป โดยมุมกล้อง B และ C จะแสดงในรูป A
โดยรูป B นั้นถ่ายไปยังบริเวณเนิน Kodiak ส่วนรูป C เป็นรูปมุมกว้างของบริเวณดินดอนสามเหลื่ยมปากแม่น้ำซึ่งแสดงให้เห็นสันดอน D, E, F และ G
1
ผลวิเคราะห์ลักษณะของการเกิดตะกอนทับถมเป็นชั้นหินต่าง ๆ
ซึ่งจากภาพขยายก็จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของชั้นหินที่น่าจะเกิดจากการทับถมของตะกอนที่พัดพามาจากแม่น้ำมายังทะเลสาปแห่งนี้
และจากภาพถ่ายยังพบว่ามีเศษหินขนาดใหญ่บริเวณตอนต้นของสันดอนปากแม่น้ำ
รูป B ถ่ายไปยังบรเิวณเนิน Kodiak
ลักษณะดังกล่าวนี้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าเกิดจากกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่เกิดจากน้ำท่วมใหญ่ในบริเวณนี้ ทำให้เชื่อได้ว่าบริเวณแอ่งนี้เคยเป็นทะเลสาปขนาดใหญ่เมื่อครั้งที่ดาวอังคารยังมีน้ำอยุ่บนผิวดาวปริมาณมาก
2
นับตั้งแต่เริ่มการสำรวจมาตั้งแต่ต้นปียาน Perseverance ก็ได้ทำภารกิจสำคัญไปแล้วหลายอย่าง อาทิเช่น ชุดภาพถ่ายสภาพภูมิประเทศที่ใช้ในการวเคราะห์ครั้งนี้
รวมถึงการทดสอบการบินในบรรยากาศดาวอังคารด้วยยาน Ingenuity และการทดสอบการผลิตออกซิเจนบนดาวอังคารด้วยชุดอุปกรณ์ MOXIE
ยาน Perseverance และ Ingenuity
ยาน Perseverance มีแผนภารกิจสำรวจดาวอังคารเป็นเวลา 2 ปี และยาน Perseverance นี้ก็จะทำการเจาะชั้นดินเพื่อนำมาเป็นตัวอย่างในการสำรวจหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร
โดยอุปกรณ์ตรวจสอบบนตัวยานจะมองหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในเบื้องต้น ก่อนที่ตัวอย่างนี้จะถูกนำกลับมายังโลกโดยภารกิจเก็บกู้ที่จะมีมาในภายหลังเพื่อนำมาตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเฉพาะการมองหาร่องรอยของซากฟอสซิลสิ่งมีชีวิตถ้ามันมีอยู่
4
ก็ยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าเราจะเริ่มเห็นเค้ารางว่าจะเคยมีสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ที่ปัจจุบันดูเหมือนทะเลทรายแห่งนี้หรือไม่ แต่วันนี้เราคงได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งแล้วว่าดาวอังคารนี้เคยมีน้ำอยู่เยอะและอาจจะมีมหาสมุทรเหมือนกับโลกของเรามาก่อน

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
95 ถูกใจ
14 แชร์
15K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 95
    โฆษณา