10 ต.ค. 2021 เวลา 16:18 • ความคิดเห็น
ผลลัพธ์รู้สึกเรื่องในสมองให้คิดน้อยลง หันไปโฟกัสกับกิจกรรมอย่างอื่น อาจเพราะเราเริ่มโตมากขึ้น อาจยังต้องอัพเดตชีวิตกับโลกภายนอกอยู่เพราะสายงานที่เราทำ
แต่สรุปง่ายๆ เราได้หันกลับมามองสิ่งรอบตัวมากขึ้นและได้ดีขึ้นจริงๆ
โฆษณา