ทำทันที หากคอยให้พร้อม บางทีคุณอาจจะไม่พร้อมเลยก็ได้
การลงมือทำทันที จะทำให้คุณรู้ว่าคุณยังไม่พร้อมตรงไหน แล้วจึงหาทางแก้ไขให้พร้อมขึ้นๆ ในที่สุดคุณจะพร้อมจริงๆ
แต่ที่สำคัญ คุณต้องรู้ตัวว่า โปรเจคนั้นไม่เกินความสามารถของคุณ หากมันใหญ่เกินตัว ก็ต้องหาข้อมูลให้ชัด ว่าเพืีอที่จะทำโครงการให้สำเร็จนั้น คุณต้องการทรัพยากรอะไรบ้าง ต้องใช้งบประมาณเท่าไร เมื่อรู้แน่แล้ว จึงลงมือเตรียมทรัพยากรเหล่านั้นให้พอ หรือจะค่อยๆหาไปทำไปก็แล้วแต่
แต่พึงระลึกไว้เสมอว่า คิดแล้วต้องลงมือทำ
1ถูกใจ
118รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...