• ภูวเดช โพธิทัพพะ
  puwadej
  • 22
   โพสต์
  • 8
   ผู้ติดตาม
  • 17
   กำลังติดตาม
  • ต้นไม้คือต้นกำเนิดชีวิต ต้นไม้สอนวิธีดำเนินชีวิต ต้นไม้มีการต่อสู้เพื่ออยู่รอด ต้นไม้มีทั้งให้และเอา
  • อาชีพอิสระเป็นนายตัวเอง และลูกค้าเป็นพระเจ้า
  • KMIT ลาดกระบัง NIDA
  • อาศัยอยู่ที่ Bangkok, Thailand