11 ต.ค. 2021 เวลา 11:52 • ความคิดเห็น
คำที่เขาเอามาพูดกันจริงๆ นั้นคือ ...เสรีภาพ เสมอภาค ภารดรภาพ... ซึ่งมาจากหนังสือของ ฌอง-ฌากส์ รุสโซ ที่ชื่อว่า สัญญาประชาคม ซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศส
ถึงแม้จะมีคำขวัญว่า เสมอภาค แต่ความจริงคนเราไม่มีที่เท่าเทียมกันเลย เราต่างกันตั้งแต่เชื้อสายที่เกิด ฐานะ ความเชื่อ ความคิด และอีกมากมาย ทำให้เราต่างกัน
สิ่งที่พอจะช่วยทำให้้เราเท่าเทียมกันได้ก็คงไม่มากไปกว่า กฎหมาย เราทั้งหมดอยู่ใต้กฎหมายเดียวกัน ถูกใช้บังคับโดยเสมอหน้ากัน ซึ่งในความจริง การบังคับใช้กฎหมายในบ้านเรา ก็ยังไม่เสมอหน้ากันอยู่ดี อย่างที่เราเห็นๆกันอยู่
ดังนั้นอย่ามองหาความเท่าเทียมอยู่เลยครับ แต่ช่วยกันทำให้การใช้กฎหมายบังคับเราทุกคนอย่างเสมอหน้ากันดีกว่าครับ
โฆษณา