มีผลอย่างมาก การกระทำของพ่อแม่ คือ กรรมที่ส่งผลถึงลูกทุกอย่าง พ่อแม่ทะเลาะกัน เพราะความมุ่งหวังของแต่ละคนเป็นคนละอย่างกับที่แต่ละคนได้ พ่อหวังอย่างหนึ่งในตัวแม่ แต่ไม่ได้อย่างที่หวัง จึงไม่พอใจแม่ แม่ก็หวังอีกอย่างหนึ่งในตัวพ่อ แต่ก็ไม่ได้อย่างที่หวัง จึงไม่พอใจกัน ทะเลาะกัน ยิ่งนานวันยิ่งหมดความเกรงใจลง ก็ยิ่งทะเลาะกันมากขึ้น
ลูกก็จะได้ลักษณะเช่นนี้มาโดยไม่รู้ตัว มาถึงวันนี้ลูกก็มุ่งหวังกับพ่อแม่อย่างหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้อย่างที่หวัง ก็ไม่พอใจพ่อแม่อยู่ในใจเงียบๆ ลูกที่มีความไม่พอใจอยู่ลึกๆ ย่อมขาดสติปัญญาที่จะเรียนรู้ ย่อมมีชีวิตที่ลำบากในปัจจุบันและอนาคต
สำหรับพ่อแม่ คงแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แต่ลูกถ้ายังพอจะเรียนรู้ได้อยู่ ก้ต้องเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิต เรียนรู้จิตใจของตัวเอง อย่าเอากรรมที่พ่อแม่ใส่ให้มาดำเนินชีวิตต่อ พยายาม ยอมรับพ่อแม่อย่างที่ท่านเป็น เข้าใจท่านตามที่ท่านเป็น ช่วยเหลือท่านตามควรแก่กรณี ปล่อยอดีตให้มันเลยไป ทำปัจจุบันให้ดี แล้วอนาคตจะดีเอง ครับ
1ถูกใจ
113รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...