#การเจริญสติในทางปฏิบัติ
ก่อนจะเจริญสติ ต้องเข้าใจเสียก่อนว่าสติคืออะไร?
สติ คือ การรับรู้และยอมรับสิ่งรู้ตามความจริงของมัน
ตามตำรา ท่านสอนให้ เจริญสติ โดยให้มีสติตั้งอยู่บนฐานทั้ง๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม
สติตั้งอยู่กับกาย คือ รู้กายทั้งหลาย ยอมรับกายเหล่านั้นตามที่เป็นจริง
สติตั้งอยู่กับเวทนา คือ รู้เวทนาต่างๆและยอมรับเวทนาเหล่านั้นตามที่เป็นจริง
สติตั้งอยู่กับจิต คือ รู้จิตหลายๆลักษณะและยอมรับจิตเหล่านั้นตามความเป็นจริง
สติตั้งอยู่กับธรรม คือ รู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นยอมรับเรื่องราวเหล่านั้นตามที่เป็นจริง
เราไม่สามารถแยกปฏิบัติ ทีละฐานๆได้ เมื่อเจริญสติ จะเป็นการ เจริญทั้ง ๔ ฐานไปพร้อมๆกัน แม้ตำราจะเขียนไว้ชัด แบ่งเป็น ๔ ฐาน ฐานละ๔ ขั้น รวมเป็น ๑๖ ขั้น แต่เมื่อปฏิบัติ ในขณะที่เราเจริญสติอยู่กับกาย ก็ต้องอาศัย เวทนา จิต ธรรม ไปในขณะเดียวกัน และเป็นอย่างเดียวกัน เมื่อปฏิบัติฐานอื่นๆ
ที่สำคัญ ในการปฏิบัติ เราจำเป็นต้องวางสัญญาในตำราลง ไม่เช่นนั้น ความเข้าใจที่ยังไม่กระจ่างจากการอ่านตำรา จะขวางทางการเกิดปัญญาเข้าใจความจริง ของ สติปัฏฐาน๔
ขอสติจงสถิตอยู่กับท่าน
ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่าน
1ถูกใจ
16รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...