ในวันที่ทุกข์แล้ว เพิ่งจะหาธรรมแก้ทุกข์ มันก็สายเกินไป ก็เพราะมันเผลอไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ขึ้น แล้วก็ทุกข์ไปแล้ว
ท่านจึงสอนให้เจริญสติ เพื่อจะได้มีปัญญาเห็นเหตุแห่งทุกข์ จะได้เลี่ยงไม่ไปแตะเหตุแห่งทุกข์ จึงไม่เกิดทุกข์ขึ้น
แต่ถ้ายังไม่ถนัดที่จะเจริญสติ ท่านก็มีศีลให้ปฏิบัติ เพียงรักษาศีล ก็แน่ใจได้ว่า จะไม่ก่อเหตุแห่งทุกข์ ก็พ้นทุกข์ตามระดับของแต่ละคนได้
1ถูกใจ
26รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...