#ธรรมชาติ
ศักยภาพจริงๆของคน คือ #ความสามารถในการมองเห็นธรรมชาติ
ในขณะที่คนส่วนใหญ่ เห็นธรรมชาติ จาก ต้นไม้ลำน้ำสายลมแสงแดด แต่วิศวะกรโยธากำลังคำนวน กำลังของวัสดุ เพื่อออกแบบสะพาน เขาทำเช่นนั้นได้ เพราะเห็นธรรมชาติของวัสดุที่ใช้ ในขณะเดียวกันคุณหมอ ก็กำลังพยายามรักษาคนไข้ ที่คุณหมอรักษาคนไข้ได้ เพราะคุณหมอเข้าใจธรรมชาติของคนและโรค....
แท้จริงแล้ว ธรรมชาติ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสายลมแสงแดด แต่ #ธรรมชาติจริงคือทุกสิ่งทุกอย่างตรงหน้าของแต่ละคน แม้แต่สิ่งของที่คนทำขึ้นก็เป็นไปตามธรรมชาติทั้งสิ้น
เราจะเห็นธรรมชาติได้เพียงไหน ก็ขึ้นกับ #สติและปัญญาที่มีเรามีเท่านั้น ยิ่งมองเห็นธรรมชาติได้มากเท่าไร ความรู้และจินตนาการของเราจะขยายออกไปเท่านั้น ซึ่งจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้ นั่นคือ #ศักยภาพของคนจะขยายออกไปตามความสามารถในการเห็นธรรมชาติ
การ เจริญสติเจริญปัญญา จึงเป็นการขยายศักยภาพของคนที่แท้จริง...
  • 1
โฆษณา