Book Review: ORIGINALS
ถ้าแตกต่างมักจะถูกต่อต้าน
คนส่วนใหญ่จึงเลือกหนทางที่ปลอดภัยกว่า ด้วยการคิดและทำต่างๆกัน... อ่านต่อ
8 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา