12 ต.ค. 2021 เวลา 16:35
Book Review: ORIGINALS
ถ้าแตกต่างมักจะถูกต่อต้าน
คนส่วนใหญ่จึงเลือกหนทางที่ปลอดภัยกว่า ด้วยการคิดและทำต่างๆกัน... อ่านต่อ
โฆษณา