ได้หมด​ ไม่ต่างกันมาก
ขึ้นกับทัศนคติ
สร้างสรรค์-วางเฉย-ทำลาย
ที่มีอยู่ในตน
1 ถูกใจ
254 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา