14 ต.ค. 2021 เวลา 07:24 • ความคิดเห็น
ในปัจจุบัน ก็ไม่เห็นประเทศไหนที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีความเท่าเทียมในทุกมิตินะครับ
โฆษณา