ในปัจจุบัน ก็ไม่เห็นประเทศไหนที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีความเท่าเทียมในทุกมิตินะครับ
5 ถูกใจ
133 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...