คำถาม

ประชาธิปไตย จะทำให้เกิดสังคมแห่งความเท่าเทียม ได้จริงหรือ ?
14 ต.ค. 2021 เวลา 07:13 • ความคิดเห็น • 16 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ประชาธิปไตยทำให้เกิดความเท่าเทียมในมิติการปกครองมากกว่าค่ะ ทุกคนมีสิทธิเลือกตัวแทนชุมชน เพื่อมาเลือกผู้แทนประเทศ แต่ถ้าในมุมมองของเศรษฐกิจแล้ว ประชาธิปไตยน่าจะไปส่งเสริมในมิติทุนนิยม (ตัวของฉัน สิทธิของฉัน) ซึ่งมันก็พิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถทำให้เท่าเทียมได้
    คำตอบ (16)