ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของระบอบการปกครอง เป็นคนละเรื่องกับความเท่าเทียม
ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงทุกคนจะทำอะไรก็ได้แบบเสรี
ประเทศที่พัฒนา "คน" ได้แล้ว จึงจะเหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
1 ถูกใจ
121 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา