ไม่ใช่แน่นอน เพราะเซลล์ในร่างกายมันตายทุกวัน ไม่งั้นคนเราคงไม่แก่ ไม่เสื่อม จริงๆร่างกายมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะ เพียงแต่เราไม่เคยหยุดดูหรือสังเกตมันเท่านั้น อันนี้มุมมองทางสรีระร่างกาย
ส่วนมุมมองทางความคิด ประสบการณ์ ทำให้คนเราเปลี่ยนได้อยู่แล้ว มีเหตุมีผลมากขึ้น ใจเย็นมากขึ้น สภาวะอารมณ์มองเห็นชัดเจนขึ้น พึ่งพาตัวเองมากขึ้น สนใจโลกข้างนอกน้อยลง มีวิถีชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการมากขึ้น ไม่ตามกระแส เข้าใจโลกมากขึ้น
2 ถูกใจ
156 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา