เดินออกมาอยู่คนเดียว นิ่งๆ หายใจลึกๆ หยุดคิด หยุดพูดคุย ค่อยๆ นึก ว่าเกิดอะไรขึ้น อะไรทำให้เกิด เหตุที่เกิด ผลที่ตามมา ทำใจให้สงบ ค่อยๆ ปล่อยวางลง แล้วบอกจิตสั่งสมองให้ลืมเหตุการณ์ที่เกิด แล้วหาสิ่งที่มีความสุขทำ พร้อมทำจิตให้เป็นปกติเร็วที่สุด
87 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา