เดินออกมาจากตรงนั้นก่อนเพื่อความสบายใจ จากนั้นก็ให้เวลาตัวเองคิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น
50 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา