พส.ยุคใหม่เป็นอย่างไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
ถ้าใช้คำว่ายุคใหม่ ต้องดูว่ายุคใหม่มันเป็นยังไง ทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม และจิตใจคน ดีขึ้นกว่าอดีตหรือไม่
.. ถ้า พส ยุคใหม่คือการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย มันก็จะเป็นอย่างเดียวกันกับ สังคม สิ่งแวดล้อม และจิตใจคนในยุคนี้นี่แหละ ดีขึ้น หรือเลวลง ก็เห็นๆอยู่
  • 1
โฆษณา