• สุรีย์บุตร ทุกข์ควรกำหนดรู้ ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้น.
  • 11
   โพสต์
  • 1
   ผู้ติดตาม
  • 3
   กำลังติดตาม