ฤทธิ์ แยกตามเหตุปัจจับของการเกิดขึ้นได้ สามอย่าง
1.โลกียฤทธิ์ ฤทธิ์แบบปุถุชน
เกิดจากการฝึกสมาธิจนเข้าฌานแสดงฤทธิ์ได้ เหมือนฤษี ดาบส หรือ เทวทัต เป็นฤทธิ์ที่เสื่อมได้ง่ายๆ พอเสื่อมแล้วก็อาจจะต้องโกหกว่ายังมีฤทธิ์อยู่ เพราะผลจากกิเลสที่ยังมีเต็มหัวใจ ตามประสา ปุ ถุ ชน
2.ธรรมฤทธิ์ คือ ฤทธิ์ที่เกิดจากธรรมหรือ ความดับไปของอวิชชา เป็นเหตุให้เกิดขึ้น เหมือนเป็นของแถมพ่วงมากับการบรรลุธรรม มีในพระอริยะเจ้าทั้งหลาย ตัังแต่โสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์
3.บุญฤทธิ์
โฆษณา