อะไรที่มันไม่ถูกต้อง มันนำทุกข์มาให้แน่นอนครับ เหมือนปลูกมะนาว จะให้ออกผลเป็นทุเรียนไม่ได้
  • 1
โฆษณา