ง่าย หาข้อเสียของมันและคิดไปบ่อยๆว่ามันชั่ว คิดบ่อยๆใจมันทิ้งเองแหละ
โฆษณา