บุญคืออะไร กองบุญคืออะไร การให้ผลของบุญมีลักษณะเป็นอย่างไร ทำบุญไม่ได้บุญหมายความว่าอย่างไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
บุญ คือผลของกรรมหรือผลการกระทำที่เป็นกุศล
การให้ผลของบุญ คือ ความรู้สึกดีๆเป็นสุขที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเอง
ทำบุญไม่ได้บุญ ไม่มี มีแต่ทำบุญได้ผลน้อย หรือได้ผลมากครับ
โฆษณา