เอาใจไปจดจ่อกับเรื่องอื่น
เช่น หลับตาท่องในใจรัวๆอย่าให้มีช่องว่างให้ความคิดอื่นขึ้นมาแทรกได้ ว่า.. ประยวยหัวคุด ประยวยหัวคุด
หรือ เช้าฟาดฟักผัด เย็นฟาดผัดพัก
🤣🤣🤣
  • 2
โฆษณา