เรียน เพราะถูกบังคับ ไม่ได้หมายถึงแค่การเรียนในสถานศึกษา
แต่หมายถึงตั้งแต่เกิดจนตาย เราก็ต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่เสมอ ธรรมขาติบังคับให้ต้อง เรียนรู้ที่จะยืนจะเดิน วิ่ง กิน นอน..อื่นๆอีกมากมาย
เพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่ในโลกนึ้ได้
อย่างมีความสุข ตามที่คนส่วนมากเชื่อกันว่า คนที่เรียนรู้ได้มาก จะมีชีวิตที่สุขสบายกว่าคนที่เรียนรู้ได้น้อย ..
โฆษณา