อย่างแรก : ตั้งสติก่อน
ถ้ามันคือจริง ก็ยอมรับมัน > ต้องขอโทษ > แล้วแก้ไขซะหรือหาจุดสมดุลย์ของเรื่องนั้นๆ
แต่..
ถ้าไม่จริง จบที่..ปล่อยผ่าน อย่าได้แคร์ เสียเวลา ชีวิตมีอะไรต้องเดินหน้าอีกตั้งเยอะ
100รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...