1 เราต้องฟังก่อนเขาด่าเรื่องอะไร
2 ระงับอารมณ์ของเราก่อนให้ใจเย็น
3 เราต้องมีสติควบคุมอารมณ์ของเรา
4 เราต้องพูดจาดีๆให้กับเขา😚
1ถูกใจ
78รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...