ส่วนตัวมองว่า ไม่ใช่ความอดทนมีน้อย แต่ เพราะเด็กๆรุ่นใหม่เค้ามีความต้องการทดลองอะไรใหม่ๆ ตลอดเวลาเค้ามีการเรียนรู้ อยู่ตลอด เค้าต้องการการประสบความสำเร็จ และก็ยิ่งอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีมีมาก ก็จะยิ่งทำใหัตัดสินใจอะไรรวดเร็ว ความกลัวก็น้อยลง
3
อันที่จริงๆ แล้วเด็กรุ่นใหม่ จะประสบความสำเร็จเร็วตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะเค้าจะไม่อดทนทำอะไรที่เค้าไม่ชอบนานๆ ไม่เหมือนคนรุ่นก่อนๆ ที่ไม่ชอบอะไรก็ยังทำอยู่อย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยน
  • 19
โฆษณา