ต้องมองให้ชัดก่อนว่า ความอดทนที่เกินขีดจำกัดของเขา มันเกิดจากโดนกดดัน หรือ เกิดจากความไม่พอใจด้วยอคติ
บางคนโดนคนที่มีอำนาจเหนือกว่ากดขี่
แต่บางคนเพียงแค่ตนคิดว่าตนไม่พอใจหรือถูกใจ ก็เลยไม่จำเป็นต้องอดทน
3ถูกใจ
200รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...