21 ต.ค. 2021 เวลา 08:01 • ความคิดเห็น
โดยส่วนตัวคิดว่าไม่เพียงแต่เด็กยุคใหม่เท่านั้นแต่เป็นกับทุกยุค แต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าเด็กยุคใหม่ที่ว่าคือยุคไหนหละ เพราะหากเอาตามความจริงทุกยุคเปรียบดั่งยุคใหม่ของยุคที่เก่ากว่าซึ่งแสดงถึงว่าการที่มียุคใหม่เกิดขึ้นเป็นการบ่งบอกว่ามีการวิวัฒนาการให้เกิดยุคใหม่เพื่อมาทดแทนยุคที่เก่า แต่การที่จะบอกว่าเด็กยุคใหม่ความอดทนมีน้อย เป็นคำที่เห็นแก่ตัวแบบหาที่สุดไม่ได้ เพราะเราไม่ควรเอาบรรทัดฐานของเรามายัดใส่ผู้อื่นว่า ต้องอดทนสิยุคของฉันยังผ่านมาได้ แต่ว่ายุคของคนเหล่านั้นเป็นอย่างไรหละดีขนาดที่ต้องมีสิ่งใหม่มาทดแทนจนเรียกว่ายุคใหม่เลยหรือ และประโยคข้างต้นที่ว่า เด็กยุคใหม่ ความอดทนมีน้อย เป็นเหมือนดั่งข้ออ้างที่ให้ผู้พูด พูดออกไปให้ผู้ฟังต้องรู้สึกทำตามละคำเหล่านี้ก็กลายเป็นวัฏจักรแบบไม่จบไม่สิ้น
แต่เอาจริงๆทุกยุคมีความอดทนที่ไม่เท่ากันและไม่ใช่ว่าความอดทนนั้นในแต่ละยุคจะเป็นเฉกเช่นเดียวกัน เพราะความอดทนนั้นมีอยู่แล้วแต่บุคคลว่ามีมากน้อยเพียงใด และความอดทนนั้นมีไว้ใช้กับสิ่งใด
โฆษณา