21 ต.ค. 2021 เวลา 09:27 • ปรัชญา
ว่าด้วยเรื่องอารมณ์...
ใครไม่ยอ แต่เรา "ยอ"
เมื่อยามรัก  รักเอยแสนหวานชื่น
เมื่อยามช้ำ  ช้ำสะอื้นทั้งขื่นขม
เมื่อยามเจ็บ เจ็บปวดร้าวระทม
เมื่อยามสม สมดังนึก คึกคักจริง
นั่นคือเรื่องราวของอารมณ์
ที่ผสมทุกข์สุขในทุกสิ่ง
แม้นคราใดมีสุขสนุกจริง
ทุกข์ก็วิ่งติดตามในทันที
พึงสงบวางใจไว้ให้นิ่ง
เห็นความจริงในตนของตนนี้
ยามมีสุขอย่าเตลิดในทันที
ยามมีทุกข์ก็อย่าหนีท้อแท้ไป
มีได้ก็มีหมด
มีสลด มีสดใส
มีร้อน มีเย็นใจ
เพราะใดๆ ไม่แน่นอน
โฆษณา