cover

วีระศักดิ์ จันธเขต

 • ไลฟ์สไตล์
 • ปรัชญา
 • ถ่ายภาพ
 • 0
 • 46
  โพสต์
 • 29
  ผู้ติดตาม
 • บอกเล่าวิถีชีวิต วิธีคิด แบ่งปันบรรยากาศใกล้ตัว ในรูปแบบเรียงร้อยถ้อยคำ เขียนในสิ่งที่อยากอ่าน เขียนงานเพื่อพัฒนาตนเอง
 • สร้างเพจเมื่อ 19 ต.ค. 2021