23 ต.ค. 2021 เวลา 14:36 • ไลฟ์สไตล์
คืนเหงาดาวร้างน้ำค้างหนาว....
เดือนเหงาดาวหาย
คืนเหงา ดาวร้าง น้ำค้างหล่น
มืดมน หม่นใหม้ ใจหมอง
แม้จันทร์ แจ่มฟ้า น่ามอง
แต่ห้อง แห่งใจ มืดมน
ดึกดื่น คืนเหงา หนาวเหน็บ
ใจเจ็บ ใจร้าว สับสน
ยิ่งดึก ยิ่งดิ่ง ยิ่งทุกข์ทน
ยิ่งหม่น ยิ่งเหม่อ เพ้อไป
หากเพียงรู้ ว่าจะเป็น ไปเช่นนี้
สักเสี้ยวหนึ่ง ของฤดี ไม่มีให้
หากเพียงรู้ ว่าเจ้า จะทำลาย
แม้นสักปลาย เสี้ยวใจ ไม่ให้เลย
โฆษณา