ผมเคยเห็น แผนภาพอันหนึ่งนานมาแล้วครับ ผมขอเรียกว่าแผนภูมิอารมณ์ก็แล้วกันครับ
แกนตั้งส่วนบนคือ High energy ส่วนล่างคือ Low energy เอาแบบง่ายๆคือมีพลังมากกับมีพลังน้อยครับ
แกนนอนส่วนขวามือคือ Happy ส่วนซ้ายมือคือ Unhappy
เมื่อสองแกนมาตัดกัน อารมณ์ซึมเศร้า จะไปตกอยู่บริเวณแกนซ้าย Unhappy กับแกนล่าง Low power ครับ
อยากให้เรามีสติและตรวจสอบอารมณ์ตัวเองบ่อยๆครับ
ถ้าท่านสนใจเรื่องสติ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ผมเคยเขียนไว้ได้ครับ
  • 4
โฆษณา