สุดยอดครับ
"ระลึกชาติ"
" ... เจ้าชายสิทธัตถะในคืนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
ตอนหัวค่ำท่านระลึกชาติไป
ท่านอยากรู้ต้นเหตุของชีวิตมันอยู่ที่ไหน ระลึกไป... อ่านต่อ
2
  • 1
โฆษณา