ถ้าเราไม่คาดหวัง เราจะไม่ผิดหวัง ... มันฟังดูดี แต่สิ่งที่อยากจะชวนตั้งคำถาม คือ เราใช้ชีวิตโดยไม่คาดหวังอะไรเลยได้หรือไม่? คนเราควรที่จะใช้ชีวิตไม่คาดหวังอะไรเลย?
หรือแท้จริงแล้วประโยคนี้มันเป็นสัจธรรมที่พาเราไปสู่ความหลุดพ้น
หรือเป็นเพียงการเล่นคำสวยงามให้ฟัง/อ่านแล้วรู้สึกดีเพียงเท่านั้น
ตอบสั้นๆก็คือ เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของมัน เราแทบจะใช้ชีวิตอยู่โดยปราศจากความคาดหวังไม่ได้ … ในขณะเดียวกันความคาดหวังก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องกำจัดไปจากชีวิตถ้าเราจัดการมันอย่างเหมาะสม ...
เนื่องจากคำตอบฉบับเต็มค่อนข้างยาว ถ้าสนใจรายละเอียดตามอ่านต่อได้ใน link
โฆษณา