การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ PV จะยังคงทำลายสถิติ โดยการเพิ่มกำลังการผลิตประจำปีถึง 162 GW ภายในปี 2565
– เกือบ 50% สูงกว่าระดับก่อนการระบาดของโรคในปี 2019
- การเติบโตของโลกคิดเป็น 90% ในปี 2020 เป็น 114 GW... อ่านต่อ
  • 1
โฆษณา