23 ต.ค. 2021 เวลา 23:41 • สุขภาพ
นวัตกรรมสร้างกล้ามเนื้อสลายไขมันด้วย Emsculpt
🔬สร้างกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมันในเวลาเดียวกัน
📍Fast facts about Emsculpt
เพิ่มกล้ามเนื้อ 16% ลดไขมัน 19%
1 ครั้ง 30 นาที
เหมือน SIT-UP 20,000 ครั้ง
ไม่เจ็บ
ไม่ต้องผ่าตัด
ไม่ต้องพักฟื้น
ปลอดภัย
US FDA approved
🔬Emsculpt คืออะไร
 
Emsculpt เป็นเครื่อง HIFEM เครื่องแรกที่ได้รับการรับรองจาก อย.อเมริกา เพื่อใช้ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมสลายไขมันบริเวณ
 
หน้าท้อง
ก้น
ต้นแขนด้านหน้า (กล้ามเนื้อ biceps)
ต้นแขนด้านหลัง (กล้ามเนื้อ triceps)
ต้นขา และ
น่อง
Emsculpt สามารถทำให้ไขมันที่สะสมอยู่เหนือกล้ามเนื้อสลายไป และเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านล่าง ผลลัพธ์คือ ได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นและไขมันบางลง เห็นกล้ามเนื้อชัดเจนขึ้น
 
 
Emsculpt ทำงานอย่างไร
หัว applicator ของ Emsculpt จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กที่มีความถี่ต่ำมากที่ 3 - 5 กิโลเฮิร์ตซ์ ความถี่ระดับนี้จะส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กลงไปยังเนื่อเยื่อได้กว้างและลึกให้ครอบคลุมกล้ามเนื่อเป้าหมาย คลื่นแม่เหล็กนี้จะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ
โดยปกติกระแสไฟฟ้าจากเซลล์ประสาทที่ควบคุมสั่งการกล้ามเนื้อจะเริ่มจากเซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron) ในสมอง ส่งผ่านเส้นประสาทมากระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดตัว ซึ่งการหดตัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแบบนี้จะไม่สามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ทำงานเต็มที่ทุกเส้นใยของกล้ามเนื้อทั้งมัดได้
HIFEM จะสร้างทางลัดให้ขบวนการดังกล่าว โดยส่งพลังงานไปกระตุ้นกล้ามเนื้อโดยตรง ทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อแบบ supramaximal muscle contraction ทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งตัวอย่างรุนแรง ซึ่งไม่สามารถทำได้จากการออกกำลังกายธรรมดา
Emsculpt เหมาะกับใคร
ทุกคนสามารถทำได้ ถ้าไม่มีข้อห้ามในการทำ โดยเฉพาะผู้ที่...
ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าท้อง ให้เฟิร์ม และแข็งแรงขึ้น
ต้องการกล้ามท้อง แต่ออกกำลังกายแล้ว ก็ไม่สามารถทำได้
ออกกำลังกายประจำ มีกล้ามท้องแต่มีไขมันหน้าท้องทำให้มองไม่เห็นกล้ามท้องที่อยู่ข้างใต้
มีกล้ามท้องเห็นได้ชัดแล้ว แต่ต้องการให้มีความแข็งแรง มีโทนและเฟิร์มขึ้น
หลังคลอดบุตร ต้องการให้หน้าท้องกระชับ เฟิร์มขึ้น
ต้องการให้ก้นที่หย่อนคล้อย ยกกระชับ ตึงและแข็งแรงขึ้น
ต้องการมีต้นแขน ต้นขา ที่กระชับ เฟิร์ม มีโทนกล้ามเนื้อ
ข้อห้ามในการทำการรักษาด้วย Emsculpt
ฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
ฝังเครื่องกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาท
ฝังประสาทหูเทียม
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
ผ่าตัดใส่เครื่องมือระบายน้ำโพรงสมอง
อยู่ระหว่างขั้นตอนการรักษามะเร็ง เนื้องอก
ขณะมีไข้
ขณะมีประจำเดือน
ขณะตั้งครรภ์หรืออยู่ในขบวนการวางแผนตั้งครรภ์
ขณะให้นมบุตร
ใส่ห่วงคุมกำเนิดชนิดที่มีโลหะ
มีโรคหัวใจ
มีโรคลมชัก
ได้รับการผ่าตัดใดๆ ที่แผลยังหายไม่สนิท
กำลังมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณที่จะทำ
ความปลอดภัย
เนื่องจากใช้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่ต้องใช้ความร้อนหรือความเย็น จึงไม่มีปัญหาเรื่อง การบวม ผิวไหม้ หรือเป็นแผล
ขั้นตอนการรักษาเป็นอย่างไร
ท่านจะได้รับคำปรึกษา ประเมิน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้คำแนะนำแบบองค์รวม ในการใช้เครื่องมือที่มีในคลินิก เพื่อให้ผลการรักษามีความเป็นไปได้และตามความคาดหวังที่เหมาะสม
อาการขณะทำ Emsculpt
เหมือนการออกกำลังกายหนัก รู้สึกถึงการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ถูกกระตุ้น ไม่ใช่ความรู้สึกเจ็บปวด ขณะทำสามารถนอนพักสบายๆ
 
หลังทำ ไม่มีรอยช้ำ แดง บวม ชา บาดแผลใดๆ สามารถไปทำกิจกรรมตามปกติได้ทันที แม้แต่ไปออกกำลังกายในฟิตเนสก็ตาม
จะเริ่มเห็นผลเมื่อไร
ผลการรักษาที่จะเริ่มเห็นได้ ขึ้นอยู่กับอายุ และภาวะความฟิตทางกายภาพโดยรวม ดัชนีมวลกาย โดยทั่วไปสามารถเริ่มเห็นผลได้ตั้งแต่หลังทำการรักษา โดยจะรู้สึกถึงความเฟิร์มของกล้ามเนื้อที่ถูกกระตุ้น ผลจะเริ่มชัดเจนขึ้นหลัง 2 - 4 สัปดาห์หลังการรักษาครั้งสุดท้ายไปแล้ว และผลชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในระยะเวลาหลายสัปดาห์
แล้วผลที่ได้จะอยู่นานแค่ไหน ต้องทำซ้ำอีกหรือไม่
ไม่มีผลการรักษาใดๆที่จะคงอยู่ได้ตลอดไป แต่จากการศึกษาและติดตามผลพบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ที่ได้รับการรักษานี้ ผลการรักษาจะยังคงดีอยู่ที่ระยะเวลา 1 ปีหลังจากทำการักษา
อย่างไรก็ตาม แนะนำว่าหลังจบการรักษาคอร์สแรก สัก 2-3 เดือน ควรนัดเข้ามาประเมินดูว่าการทำซ้ำอาจช่วยให้ได้ประโยชน์มากขึ้น และที่สำคัญคือต้องปรับเปลี่ยนวิถึชีวิตให้เหมาะสมด้วยได้แก่ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อให้ผลการรักษาคงอยู่ได้นานขึ้น
What is Emsculpt?
EMSCULPT
EMSCULPT BURN FAT, BUILD MUSCLE!
 
WHAT MAKES EMSCULPT DIFFERENT FROM OTHER NONINVASIVE TREATMENTS?
There are stark differences between EMSCULPT and other fat removal procedures around today. EMSCULPT not only reduces and eliminates fat, but also builds muscles. EMSCULPT’s dualistic approach, implodes fat cells (for a 19 percent loss after four treatments) and simultaneously builds muscle fibers (by roughly 16 percent) for more defined abs and firmer butts.
 
HOW DOES EMSCULPT WORK?
The treatment causes 20,000 muscle contractions in 30 minutes, in response to these contractions, the muscle reconstructs itself, and fat in the area begins to malfunction and die, after which, it is metabolized by the body and excreted as waste.
#emsculpt #สลายไขมัน #สร้างกล้ามเนื้อ #กระชับกล้ามเนื้อ #ลดไขมัน #HIFEM
โฆษณา