24 ต.ค. 2021 เวลา 12:46 • ความคิดเห็น
ใช่ค่ะ สิ่งดีจะเกิดจากความไม่คาดหวังเสมอค่ะ เพราะเวลาเราคาดหวัง ความตั้งใจในการกระทำของเรา จะถูกบีบ ด้วยความคิดที่ไม่เป็นอิสระความเป็นธรรมชาติที่ควรจะเป็นไม่มีค่ะ
โฆษณา