มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ คนเรามักจะเป็นผู้ฟังที่ดี และอบอุ่นเสมอในสายตาผู้ที่เห็นเราเป็นที่"พักพิง"
แต่..คนที่ถูกมองว่า"พึ่งพาได้ พักพิงได้"
ล้วนแต่เป็น ผู้แพ้พ่าย มาก่อนเสมอๆ ส่วนตัวก็เป็นค่ะ มองหา.อยู่ พอหาไม่เจอก็กลับมา"กอดใจตัวเอง"😄
โฆษณา