โลกที่มีความสบายใจ ไม่ต้องไปสู้รบกับความรู้สึกใคร ปลอดภัยที่จะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวรวมทั้งสามารถให้คนที่เรารู้สึกดีรู้สึกรักเเละเข้าใจกันเข้ามาใช้พื้นที่นี้ร่วมกันได้ด้วย
  • 1
โฆษณา