มีสติจึงปลอบใจคนอื่นได้
ขาดสติก็ปลอบใจตัวเองไม่ได้
  • 2
โฆษณา