สภาพแวดล้อมการทำงานที่ฝันถึง
แนวคิดใหม่การทำงาน: ไม่อยู่กันเป็นครอบครัว ไม่ใช่ทีมนักกีฬามืออาชีพเสมอไป แต่อยู่กันแบบคนในหมู่บ้าน
2
วัฒนธรรมการทำงาน (Work Culture) คือหนึ่งในหัวใจหลักของทุกองค์กร... อ่านต่อ
7รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...