27 ต.ค. 2021 เวลา 06:30 • ความคิดเห็น
ถอนหายใจก่อนเพื่อให้รู้สึกคลายความรู้สึกไม่ดีออกไป แล้วปลีกตัวไปที่เงียบเช่น ทะเลหรือร้านกาแฟ แล้วก็เอาหนังสือไปอ่านเล่นด้วย
โฆษณา