28 ต.ค. 2021 เวลา 14:31
## ในจักรวาลนั้น !
ไม่มีกาลเวลา..
4
กาลเวลาตามปฏิทิน เป็น
นาที ชั่วโมง วัน ปี นั้น !
1
มนุษย์เป็นผู้คิดกำหนดขึ้นเอง..!!
1
จึงเป็นการฝืนธรรมชาติ ในความเป็นจริง มนุษย์ไม่มีกาลเวลามากำหนด
ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต มีแต่ปัจจุบัน
ร่างกายมนุษย์จึงไม่มีอายุขัย และจิตใจก็ไม่มีกาลเวลา
ร่างกายเรา..มีการ
เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยหยุดนิ่ง และมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นภายในร่างกาย จิตใจ..!!
..."ธรรมชาติสร้างเราให้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล"......
โฆษณา