29 ต.ค. 2021 เวลา 01:59 • ปรัชญา
อาจจะเป็นเพราะเรามีความคิดในอุดมคติของเราแบบหนึ่ง แต่ในความจริงเราเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะ
โฆษณา