คำตอบของคำถามนี้อยู่ที่ว่า เราต้องการความสัมพันธ์แบบใด
เราต้องการความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความรัก หรือเราต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องเสี่ยงที่จะเป็นทุกข์ (แต่ก็ไม่ได้แปลว่าทั้งสองจะรักกัน)
พื้นฐานของความสัมพันธ์มีองค์ประกอบที่มากกว่าความรัก
และบางคู่ยังคงอยู่ด้วยกันได้แม้ปราศจากความรัก
เรื่องนี้ยากที่จะตอบสั้นๆแล้วเข้าใจได้
ถ้าสนใจรายละเอียดตามอ่านต่อได้ใน link
ถ้าต้องตัดสินใจ ก็ขอให้โชคดีกับการตัดสินใจเลือกครั้งนี้ครับ
โฆษณา