ถูกใจกับถูกต้องเราเลือก "ถูกต้อง" แต่เชื่อว่าในปัจจุบันนี้คน(บางคน)เลือกถูกใจซะเยอะเลยเหตุผลที่เลือกความถูกต้อง เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีใครเดือดร้อน สิ่งที่ถูกต้องมักเป็นสิ่งที่ดีเสมอ แต่สิ่งที่ถูกใจ...บางสิ่งนั้นก็ไม่ถูกต้องเสมอไป ดังนั้นจึงต้องรู้จัก "ยับยั้งและชั่งใจ" บ้าง ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม (ถ้าชอบ กด แชร์)
1 ถูกใจ
118 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา