คำถาม

ถ้าจะต้องเลือกระหว่าง ถูกใจ กับ ถูกต้อง คุณจะเลือกอะไรกันคะ ?
29 ต.ค. 2021 เวลา 13:53 • ความคิดเห็น • 35 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ความถูกต้อง = ถูกศีลธรรมอันดีงาม (ไม่ผิดศีลผิดธรรม) ถูกกฎหมาย ถูกจารีตประเพณี (ควรไม่ควร) พูดง่ายๆ ว่ารู้จัก "ผิดชอบชั่วดีควรไม่ควร" ไม่เดือดร้อนเค้าไม่เดือดร้อนเราเป็นอันว่าถูกใจทุกฝ่าย สังคมสงบสุข โลกก็สงบสุขครับ... อ่านต่อ
3
  • 8
    คำตอบ (35)